Heater


รวบรวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักการทำความร้อนด้วยวิธีต่างๆ เช่น การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า การทำความร้อนด้วยการอาร์ก เป็นต้น

หลักการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (Principle of Electric Heating)

/
หลักการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (Principle…

การให้ความร้อนด้วยความต้านทาน

/
การให้ความร้อนด้วยความต้านทาน การให้ความร้อนด้วยความต้านเป็นวิธีให้ความร้อนด้วยการใช้ประโยชน์จากการกำเนิดความร้อนด้วยปรากฏการณ์…

Electrical Heater: วัสดุสำหรับอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า

/
Electrical Heater: วัสดุสำหรับอุปกรณ์ให้ ความร้อนด้วยไฟฟ้า การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า…

การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ

/
การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ เมื่อพันขดลวดรอบๆ…

การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำไดอิเล็กทริกและคลื่นไมโครเวฟ

/
การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ ไดอิเล็กทริกและคลื่นไมโครเวฟ เมื่อนำวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้า…

การให้ความร้อนด้วยการอาร์ก (Electric-Arc)

/
การให้ความร้อนด้วยการอาร์ก…

ELECTRIC INFRARED HEATING การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด

/
การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด ELECTRIC…

Plasma การประยุกต์ใช้พลาสมาในอุตสาหกรรมต่างๆ

/
Plasma การประยุกต์ใช้พลาสมาในอุตสาหกรรมต่างๆ   พลาสมา…

การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

/
"การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า" มีข้อได้เปรียบที่สำคัญคือความสามารถในการวัดอุณหภูมิและการควบคุมอุณหภูมิในการใช้งานสามารถทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ…