ข่าวประชาสัมพันธ์


แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดถูกรวบรวมไว้ที่นี่

โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

/
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น

/
นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ISO 50001

/
โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม "Energy Point"

/
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม  "Energy…

ข้อดีของการปั่นจักรยาน "เพื่อโลก...เพื่อเรา"

/
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ รวมพลังแห่งความกตัญญู…

Climate Change Expo 2015 "เพราะอากาศเป็นใจ"

/
iEnergyGuru ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ…