พลังงานน้ำ

Hydro Power


รวบรวมบทความเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ รวมถึงเขื่อนต่างๆ ในประเทศไทย

เขื่อนปากมูล

/
เขื่อนปากมูล Source : http://www.bloggang.com/data/tangkwar/picture/1122827427.jpg เขื่อนปากมูล   ความเป็นมา แม่น้ำปากมูลเป็นแม่น้ำสายสําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

โรงไฟฟ้าพลังน้ำลําตะคองแบบสูบกลับ จังหวัดนครราชสีมา

/
โรงไฟฟ้าพลังน้ำลําตะคองแบบสูบกลับ…

ขนาดของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

/
ขนาดของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ นั้นแบ่งออกเป็น…

องค์ประกอบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric Power Plant Configurations)

/
องค์ประกอบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric…

เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)

/
เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)   โครงการน้ำพรม…

เขื่อนรัชชประภา

/
เขื่อนรัชชประภา Source : http://www.rpc.psu.ac.th เขื่อนรัชชประภา…

เขื่อนน้ำพุง

/
เขื่อนน้ำพุง Source : http://static.panoramio.com/photos/large/81642563.jpg เขื่อนน้ำพุง สถานที่ตั้ง เขื่อนน้ำพุง…

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

/
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล   "เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล"…

เขื่อนแก่งกระจาน

/
เขื่อนแก่งกระจาน   เพชรบุรี…

พลังงานน้ำ การเคลื่อนไหวที่ไม่มีวันสิ้นสุด – iEnergyGuru

/
พลังงานน้ำ การเคลื่อนไหวที่ไม่มีวันสิ้นสุด โลกกลมๆ…

เขื่อนภูมิพล เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย

/
เขื่อนภูมิพล   เดิม ชื่อเขื่อนยันฮี…

เขื่อนบางลาง (Banglang Dam)

/
เขื่อนบางลาง (Banglang Dam) โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางนับเป็นโครงการอเนกประสงค์แห่งหนึ่งตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี…

เขื่อน...แหล่งกักเก็บพลังงานน้ำ

/
เขื่อน...แหล่งกักเก็บพลังงานน้ำ   ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน…