All 12 /Air compressor 0 /Blogger 0 /Boiler 0 /Condenser & Evaporator 0 /Dryer & Oven 0 /Electric Power System 0 /Energy Audit 0 /Energy Conservation 0 /Fossil Energy 0 /Free Training Zone 1 /Furnace 0 /Heater 0 /iChannel 0 /iEnergyGuru' Blogs 0 /iKnow 0 /iNEWs 12 /Infographic 0 /ISO 50001 0 /Kuskana Kubaha's Blogs 0 /Lighting 0 /Motor 0 /Pump & Fan 0 /Refrigeration & Air Condition 0 /Renewable Energy 0 /Standard & Management 0 /Thermal Theory 0 /Uncategorized 0 /Vichan Nakthong's Blogs 0 /กรณีศึกษา ISO 50001 0 /ก๊าซธรรมชาติ 0 /การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 0 /การจัดการอุตสาหกรรม 0 /การตรวจสอบรับรอง ISO 50001 0 /ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 50001 0 /ข่าว Highlight ประจำสัปดาห์ 3 /ข่าวด้านสิ่งแวดล้อม 3 /ข่าวนวัตกรรมและเทคโนโลยี 0 /ข่าวประชาสัมพันธ์ 0 /ข่าวพลังงานทดแทน 6 /ข่าวอนุรักษ์พลังงาน 0 /ข่าวเทคโนโลยีพลังงาน 5 /ความต้องการของมาตรฐาน ISO 50001 0 /ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ (Biomass and Bioenergy) 0 /นิวเคลียร์ 1 /บทความ 0 /บทความพิเศษ 0 /ปิโตรเลียม 0 /พลังงานความร้อน 0 /พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) 0 /พลังงานน้ำ (Hydro Power) 0 /พลังงานมหาสมุทร (Ocean Energy) 0 /พลังงานลม (Wind Energy) 0 /พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) 0 /พลังงานไฟฟ้า 0 /วันสำคัญ 0 /วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 0 /เครื่องมือวัดด้านพลังงาน 0 /เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) 0 /เทคโนโลยีเชิงลึก 0 /ไฮโดรเจน (Hydrogen) 0

วิทยาลัยในแคลิฟอร์เนียกับการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีโซล่าเซลล์แบบรวมแสง(CONCENTRATED SOLAR PV TECHNOLOGY)

CONCENTRATED SOLAR PV TECHNOLOGY Victor Valley College แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงขนาด 1 เมกะวัตต์โดยบริษัท Solfocus ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้จากประสบการณ์จริง ทั้งยังทำให้นักศึกษาเหล่านี้รู้สึกภาคภูมิใจที่สถาบันของตนเป็นต้นแบบทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
สิงหาคม 23, 2018/by Fluke

จีนต้นแบบของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (CHINA IS GOING GREEN)

CHINA IS GOING GREEN นั่นเพราะโรงงานและโรงไฟฟ้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน จนถึงขั้นที่สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอันตรายและเกิดความเสี่ยงต่อสังคมและเศรษฐกิจของจีนหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ รัฐบาลจีนจึงได้ประกาศสงครากับมลพิษและได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย ดังประเด็นสำคัญ ต่อไปนี้
สิงหาคม 21, 2018/by Fluke

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มินิฟิวชั่นที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงกว่าดวงอาทิตย์!

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บริษัท Tokamak Energy เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Oxfordshire ประเทศอังกฤษ โดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นมีชื่อว่า ST40 ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องที่ 3 แล้วที่ทางบริษัทผลิตออกมา โดยทางบริษัทเปิดเผยว่าเครื่องดังกล่าวมีความร้อนภายในตัวเครื่องสูงถึง 15 ล้านองศาเซลเซียสหรือประมาณ 27 ล้านองศาฟาเรนไฮต์
สิงหาคม 19, 2018/by Fluke

แนวโน้มของงานวิจัยด้านเทคโนโลยีโซล่าเซลล์แบบรวมแสง (CPV)

เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ บริษัท Cool Earth Solar และศูนย์ทดลองแห่งชาติซานเดีย (Sandia National Laboratories) ได้ตกลงความร่วมมือกันเป็นครั้งแรกเพื่อดำเนินโครงการ ณ Livermore Valley Open Campus ซึ่งเป็นข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันนี้มีสัญญาผูกพันนาน 5 ปี จะทำให้เกิดการรวมตัวกันของเหล่านักวิจัยจากโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์แห่งรัฐ New Mexico ของ Sandia
สิงหาคม 17, 2018/by Fluke

โครงการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองแห่งอนาคตของ Tesla ในแคลิฟอร์เนียที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ไฟฟ้าสำรองแห่งอนาคต Tesla ได้ร่วมมือกับทางบริษัท Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างระบบจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่สามารถจุพลังงานได้มากถึง 1.1 กิกกะวัตต์ต่อชั่วโมง
สิงหาคม 16, 2018/by Fluke

เชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001”

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ได้จัดงาน “สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)”
กรกฎาคม 24, 2018/by Top

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สุดในโลก (เล็กกว่าเมล็ดข้าวสาร)

มหาวิทยาลัยมิชิแกนร่วมมือกับบริษัท IBM ประสบความสำเร็จในการสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สุดในโลกเพื่อใช้วัดอุณหภูมิ และตรวจวินิจฉัยโรค โดยมีขนาดความกว้างเพียง 0.3 mm ใช้พลังงานจากแสงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร
กรกฎาคม 5, 2018/by Fluke

GlaxoSmithKline บริษัทผู้ได้การรับรองมาตรฐาน Carbon Trust Global Carbon and Water Standard

แกล็กโซสมิธไคลน์ (GlaxoSmithKline, GSK) บริษัทผู้ผลิตยาสัญชาติอังกฤษ มีมูลค่าธุรกิจใหญ่เป็นลำดับ 6 ของโลก (รองจากบริษัทไฟเซอร์, โนวาร์ติส, เมอร์ค, ฮอฟฟ์แมน-ลาโรซ และซาโนฟี) GSK ประสบความสำเร็จในการลดกรปล่อยมลภาวะจากกระบวนการผลิตใน 200 โรงาน ที่ตั้งอยู่ใน60 ประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลง 25 % ในระหว่างปี คศ. 2010-2020
กรกฎาคม 5, 2018/by Fluke

โลกอาจเข้าสู่ยุค “MINI ICE-AGE” ในปี ค.ศ. 2030

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ต่างมีความกังวลว่าโลกจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและอีกเพียงสิบกว่าปีข้างหน้าโลกอาจเข้าสู่ยุค "Mini Ice Age" โดยแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ บนโลกจะกลายเป็นน้ำแข็ง การคาดการณ์อันน่าสะพรึงกลัวนี้อ้างอิงจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของพลังงานสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ซึ่งอุณหภูมิโลกจะเริ่มลดต่ำลง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป
มิถุนายน 27, 2018/by Fluke

โลกต้องอาศัยนวัตกรรมที่สามารถนำความร้อนทิ้ง(Waste Heat) เปลี่ยนมาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน

เกือบสามในสี่ของพลังงานทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาโดยมนุษย์ถูกปล่อยออกมาอย่างกระจัดกระจายกลายเป็นขยะความร้อน ขณะนี้ธุรกิจขนาดใหญ่รวมทั้งกลุ่มผู้ดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Data Center และหน่วยงานรัฐ ต่างกำลังสำรวจหาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำพลังงานความร้อนเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่
มิถุนายน 27, 2018/by Fluke

เนเธอร์แลนด์กำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เนเธอร์แลนด์กำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นสูงในเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศ โดยวางแผนที่จะเป็นประเทศที่มีฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี ค.ศ. 2027 และยังมีการเตรียมเกาะเทียมที่สร้างขึ้นมา มีพื้นที่กว่า 2.3 ตารางไมล์เพื่อรองรับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย ทางเว็บไซต์ The Guardian รายงานว่า โครงการฟาร์มกังหันลมจะเกิดขึ้นบริเวณ Dogger Bank พื้นที่ 78 ไมล์นอกชายฝั่ง East Yorkshire
มิถุนายน 14, 2018/by Fluke

4 รัฐในสหรัฐอเมริกาได้รับการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้มากกว่า 30 % ของพลังงานทั้งหมด

4 รัฐในสหรัฐอเมริกาได้รับการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้มากกว่า 30 % ของพลังงานทั้งหมด แม้ว่าการติดตั้งกังหันลมแห่งใหม่ ๆ ในสหรัฐอเมริกาจะลดลงในปี ค.ศ. 2017 แต่พลังงานลมจะเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศในปี ค.ศ. 2018 นี้ โดยมี 4 รัฐคือ Iowa, Kansas, Oklahoma และ South Dakota ซึ่งตอนนี้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใช้เองในรัฐได้มากกว่า 30% อ้างอิงจากรายงานล่าสุดของสมาคมพลังงานลมแห่งอเมริกา
มิถุนายน 14, 2018/by Fluke