เรื่อง

เส้นทางการค้าน้ำมันโลกในปี 2014

/
เส้นทางค้าน้ำมันโลก ทุกเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลกใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ในหลาย ๆ ประเทศไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำมันเพื่อใช้เอง จากสถิติของพลังงานโลก BP ได้ทำการรวบรวมแผนที่ติดตามกระแสการค้าน้ำมันทั่วโลก (เส้นทางการค้าน้ำมันโลก)