เรื่อง

BATTERY500 เก็บสะสมพลังงานได้เกือบ 3 เท่าของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน

/
PNNL(The Pacific Northwest National Laboratory) ผู้นำในการพัฒนา Battery 500 consortium มีความมุ่งหมายที่จะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้เกือบ 3 เท่าของลิเที่ยมแบตเตอรี่