เรื่อง

Small Turbine พลังงานไฟฟ้าจากน้ำในท่อ!!

/
Small Turbine พลังงานไฟฟ้าจากน้ำในท่อ!! ตอนนี้อาคารและที่อยู่อาศัยในประเทศโปแลนด์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ถือเป็นพลังงานสะอาดจากก๊อกน้ำและระบบชักโครกในห้องน้ำของบ้านที่อยู่อาศัย…