Standard & Management


แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานที่รวบรวมบทความ ข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

, ,

ISO 50006:2014 แนวคิดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน

/
ISO 50006:2014 แนวคิดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน   เมื่อช่วงปลายปี…
,

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

/
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรอง การจัดการพลังงานตามกฎหมาย การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายสามารถแบ่งออกได้เป็น…
,

ความเข้าใจเบื้องต้น ISO 50001

/
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ…
, ,

กำเนิด: ISO 50001

/
กำเนิด: ISO 50001   ในปัจจุบันทั้งผู้บริโภคและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้รับทราบและมีความเข้าใจอย่างดีต่อการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการต่าง…