พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Energy


สาระน่ารู้และบทความดีๆ ของแหล่งพลังงานขนาดใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

/
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทย…
รูปแสดงส่วนประกอบของปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

/
ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์…

นวัตกรรมโซล่าเซลล์แบบรวมแสง Concentrating Photovoltaics (CPV) คืออะไร ?

/
Concentrating Photovoltaic (CPV) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากการรวมแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามแสงของดวงอาทิตย์เพื่อให้จุดโฟกัสยังคงอยู่บน Solar Cell ได้ตลอดทั้งวัน

ฟรี ! เครื่องมือคำนวณประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ทุกพื้นที่บนโลก (Global Solar Atlas)

/
เครื่องมือคำนวณพลังงาน ธนาคารโลก (The World Bank) และ บริษัท เงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) จับมือร่วมกันสร้าง website Global Solar Atlas เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System)

การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

/
การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ ที่จะกล่าวนี้เป็นการดูแลรักษาระบบ PVs เพื่อสามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อเทียบค่าบำรุงรักษากับระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น เครื่องปั่นไฟโดยใช้น้ำมันดีเซล เป็นต้น ถือว่าค่าบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์นี้มีราคาที่ถูกกว่ามาก

หลักการออกแบบและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้นสำหรับบ้านเรือน

/
ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ อาทิ การใช้พลังงานความร้อน และการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์: สำหรับบ้านเรือน

/
อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์พื้นฐานของระบบ PVs สำหรับบ้านเรือนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้ 1 ระบบ PVs ที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งโดยไม่มีแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟฟ้า 2 ระบบ PVs ที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งโดยมีระบบแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟฟ้า

รังสีจากดวงอาทิตย์ (Solar Radiation)

/
รังสีจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ รังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบขอบบรรยากาศเรียกว่า รังสีที่นอกโลก (Extraterrestrial Solar Radiation) ซึ่ง ประกอบด้วย ช่วงคลื่นสั้น ตั้งแต่ 290-300 นาโนเมตร ถึง 97เปอร์เซ็นต์

หลักการออกแบบและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้นสำหรับบ้านเรือน (Basic of solar Cell Design and Installation for residences)

/
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หลักการออกแบบและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้นสำหรับบ้านเรือน การประเมินพื้นที่ในการติดตั้งและศักยภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบ PVsการคำนวณปริมาณพลังงานที่ใช้และคำนวณจำนวนแผงแสงอาทิตย์อุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้งระบบ PVs สำหรับบ้านเรือนการบำรุงรักษาระบบต้นทุนการติดตั้งระบบและระยะการคืนทุนของระบบ Solar Cell สำหรับบ้านเรือน

การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนของแสงอาทิตย์

/
SOLAR THERMAL HEAT SYSTEM ระบบทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ ระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงรังสีคลื่นสั้น…

พลังงานแสงอาทิตย์กับประเทศไทย

/
แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย…

รู้หรือไม่? โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มีกี่รูปแบบ

/
พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้หลายรูปแบบ…

เซลล์แสงอาทิตย์...ผู้ผลิตไฟฟ้า

/
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน Solar…

ปรากฏการณ์ โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic Effect)

/
แสงอาทิตย์ใช้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร?…