พลังงานมหาสมุทร

Ocean Energy


บทความดีๆ เกี่ยวกับแหล่งพลังงานในมหาสมุทรถูกรวบรวมไว้ที่นี่

อภิมหาสมบัติพลังงานจากท้องมหาสมุทรด้วยการกักเก็บพลังงานจากแรงโน้มถ่วงของโลก (Ocean Gravity Energy Storage)

อภิมหาสมบัติพลังงานจากท้องมหาสมุทรด้วยการกักเก็บพลังงานจากแรงโน้มถ่วงของโลก (Ocean Gravity Energy Storage)

/
พลังงานจากท้องมหาสมุทร มหาสมุทรคืออภิมาหาสมบัติพลังงานสำหรับยุคทองแห่งนวัตกรรมพลังงานสะอาดในศตวรรษที่ 21 พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ำสามารถนำมาใช้เพื่อผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจุบัน บริษัทผู้คิดค้นนวัตกรรมพลังงานสะอาด หลายแห่ง กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพียงเพื่อเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานจาก ลม คลื่น และ กระแสน้ำ

เทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร (Ocean Energy Technology)

/
เทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร …

เทคโนโลยีการแปลงพลังงานคลื่น (Wave Energy Conversion Technology)

/
เทคโนโลยีการแปลงพลังงานคลื่น …

ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร

/
ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร พิจารณาจากขีดความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร…