พลังงานลม

Wind Energy


สาระน่ารู้เกี่ยวกับพลังงานลมแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันสูญสิ้นไปถูกรวบรวมไว้ที่ iEnergyGuru

เทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (WIND FUNNEL POWER GENERATION TECHNOLOGY)

/
เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมได้รับการจดทะเบียนด้านลิขสิทธิ์แล้วใน มลรัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา โดย Mark Luke Wind Energy ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

พลังงานลม กับ อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)

/
พลังงานลม กับ อากาศพลศาสตร์…