Energy Infographics

อินโฟกราฟิกด้านพลังงาน

รู้ได้อย่างไรว่าเป็น โรงงานควบคุมตามกฏหมาย ?

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน…
มกราคม 16, 2023/by angsumon

การขอรับรองระบบ ISO 50001 ในภูมิภาคอาเซียน

ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) หรือเรียกโดยย่อว่า EnMS ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2011 (ISO 50001:2011) โดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือเรียกโดยย่อว่า ISO)
ธันวาคม 15, 2016/by angsumon

ชนิดของโคมไฟ

ชนิดของโคมไฟ อย่างที่ทราบกันว่านอกจากหลอดไฟจะมีหลายประเภทแล้ว ชนิดของโคมไฟก็ยังมีหลายประเภทเช่นกัน โดยลักษณะของโคมไฟก็จะอิงตามชนิดของหลอดไฟ
สิงหาคม 8, 2016/by angsumon

ชนิดของหลอดไฟ

ชนิดของหลอดไฟ อุปกรณ์ในระบบแสงสว่งนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงชนิดของหลอดไฟที่นิยมใช้กันทั้งในโรงงานและอาคารในปัจจุบัน
กรกฎาคม 29, 2016/by angsumon

การตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit)

Energy Audit สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการตรวจวัดการใช้พลังงาน คือ ความปลอดภัยในการตรวจวัด โดยก่อนการตรวจวัดทุกครั้งผู้ที่ทำการตรวจวัดจะต้องทำการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน
มิถุนายน 28, 2016/by angsumon

เสียงรบกวนจากกังหันลม

เสียงรบกวนจากกังลม ปัจจุบันประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมมากขึ้น โดยเฉพาะในแถบทวีปยุโรป รวมถึงแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนั้นยังคงต้องมีการจัดการเกี่ยวกับด้านเสียงรบกวนที่เกิดจาการหมุนของใบพัด
กุมภาพันธ์ 2, 2016/by angsumon

Heat Losses in Steam Generation System

Steam generation system หม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลักสำคัญในระบบผลิตไอน้ำ (Steam generation system) ความร้อนส่วนใหญ่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะน้ำเป็นไอน้ำตามความดันต่าง ๆ ที่โรงงานต้องการใช้งาน อย่างไรก็ตามก็ยังมีความร้อนสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไอน้ำด้วย
มกราคม 29, 2016/by angsumon

6 วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน

วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 6 วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน
ธันวาคม 8, 2015/by iEnergyGuru.

ข้อมูลปริมาณขยะชุมชนรายภาค ปี 2557

ข้อมูลปริมาณขยะชุมชนรายภาค…
พฤศจิกายน 24, 2015/by iEnergyGuru.

การบริหารจัดการพลังงาน ISO 50001

จัดการพลังงาน ISO 50001 นั้นจะดำเนินการโดยใช้หลักการของ P-D-C-A ที่คำนึงถึงต้นทุนตลอดจนวงจรชีวิตอุปกรณ์ด้านพลังงาน และปรับใช้ในขนาดที่เหมาะสม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
พฤศจิกายน 24, 2015/by iEnergyGuru.

Greenhouse Effect : ปรากฏการณ์เรือนกระจก – iEnergyGuru

Greenhouse Effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก คือการที่โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลก ซึ่งก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วแผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด ถ้าไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิโลกในตอนกลางวันจะร้อนจัด ส่วนกลางคืนจะหนาวจัด
พฤศจิกายน 3, 2015/by iEnergyGuru.

10 จังหวัดที่เหมาะสมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทย

โซล่าเซลล์ ทราบหรือไม่!! 10 จังหวัดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าเซลล์มากที่สุดในประเทศไทยนครราชสีมาอุบลราชธ่นีอุดรธานีขอนแก่น
ตุลาคม 20, 2015/by iEnergyGuru.