ปิโตรเลียม


รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับโครงสร้างของราคาน้ำมัน การจัดหาแหล่งน้ำมันดิบ และการอ้างอิงราคาน้ำมันในประเทศไทยจากตลาดโลก

155 ปี ของราคาน้ำมันโลก

/
ทีมงานด้านการวิเคราะห์การลงทุนของบริษัท โกลดแมน แซกส์ (The Goldman Sachs Group, Inc) ได้รวบรวมข้อมูลของราคาน้ำมันดิบในช่วง 155 ปี ที่ผ่านมา(ระหว่างปี ค.ศ. 1861-2014) ควบคู่กับข้อมูลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

โครงสร้างราคาน้ำมัน: ตอน ราคาหน้าโรงกลั่น คือ?

/
 โครงสร้างราคาน้ำมัน ตอน…

โครงสร้างราคาน้ำมัน: ตอน โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย

/
โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยถูกกำหนดขึ้นจากกลไกราคา…

โครงสร้างราคาน้ำมัน: น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย

/
โครงสร้างราคาน้ำมัน (ตอน…