Great Barrier Reef ปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกฟอกขาวครั้งที่ 3 ในรอบ 5 ปี

/
Great Barrier Reef ฟอกขาวครั้งที่ 3 ในรอบ 5 ปี ส่งผลทำให้ทัศนียภาพของแนวปะการังของออสเตรเลียในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาถูกลดระดับจากระดับแย่ (Poor) เป็นระดับแย่มาก (Very Poor)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มผลิตไฟฟ้าแล้ว!!

/
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ “concentrating solar power (CSP)” โดยกระจกที่เป็นจุดรวมแสงจะทำให้ของเหลวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมีความร้อนสูงขึ้นถึงกว่า 400 องศาเซลเซีลส จนของเหลวกลายเป็นไอน้ำที่มีความดันสูงจนสามารถไปขับกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง

Blogger : ภิญโญ ตัณฑุมาศ

/
ผู้เชี่ยวชาญด้านความร้อน…