กำลังดู 0 ความเห็น
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
  • #16948
   iqpressrelease
   Participant

   เปิดโผวารสารอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อการค้นคว้าวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด

   Clarivate Analytics เปิดเผยรายงาน Journal Citation Reports (JCR) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการอัพเดทรายชื่อแหล่งข้อมูลที่มีความครอบคลุมและทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ซึ่งถูกนำไปใช้อ้างอิงในบทความอื่นๆที่ผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน รวมถึงถูกนำไปใช้ในการคำนวณค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร (Journal Impact Factor: JIF)

   รายงาน JCR จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2516 โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินอันดับของวารสารต่างๆในแวดวงงานเขียนเชิงวิชาการ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากบริษัทที่ไม่ขึ้นตรงต่อสำนักพิมพ์ใดอย่าง Clarivate Analytics เท่านั้น โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการอ้างอิง การวัดผลกระทบและอิทธิพล รวมถึงข้อมูลอ้างอิงและถูกอ้างอิงของวารสารหลายล้านข้อมูลบน Web of Science ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงชั้นนำในแวดวงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ และมนุษยศาสตร์

   เอมมานูเอล ธีโวลด์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยของ Clarivate Analytics กล่าวว่า “เนื่องจากเราเข้าใจว่าชุมชนวิชาการให้ความสำคัญกับรายงาน JCR เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อรักษาไว้ซึ่งความแม่นยำและน่าเชื่อถือ เราใช้กระบวนการที่สม่ำเสมอและเป็นกลางในการคัดเลือกวารสารชั้นนำของโลกที่จะมาปรากฏอยู่ในรายงาน JCR”

   รายงานนี้ใช้วิธีการวัดผลรูปแบบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญของวารสารหลากหลายประเภท ตั้งแต่วารสารประเภท open access ไปจนถึงวารสารชั้นนำแบ่งตามสาขาวิชา ซึ่งจะช่วยให้สำนักพิมพ์ บรรณาธิการ และนักวิจัย มีความเข้าใจมากขึ้นและสามารถวัดระดับความสำคัญของงานวิจัยของตนเองที่มีต่อการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

   สำหรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น แม้ว่าจะมีงานเขียนมากมายหลายพันที่นำเสนอในประเด็นนี้ แต่ก็ยังมีความย้อนแย้งกันเองอยู่ ดังนั้น เพื่อช่วยเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลการวิจัย รายงาน JCR จึงได้แบ่งการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาและบรรยากาศศาสตร์ ธรณีศาสตร์ประยุกต์ นิเวศวิทยา และภูมิศาสตร์กายภาพ

   หากอิงจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไทล์ความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร (JIF) ในรายงานฉบับนี้ จะพบว่าวารสารที่ติด 10 อันดับแรกของ 5 สาขาดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

   วารสาร
   สำนักพิมพ์
   สาขา
   ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไทล์ JIF
   1. Nature Geoscience
   Nature Publishing Group
   ธรณีศาสตร์ประยุกต์
   99.734
   2. Nature Climate Change
   Nature Publishing Group
   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาและบรรยากาศศาสตร์
   99.427
   3. Energy & Environmental Science
   Royal Society of Chemistry
   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   99.340
   4. Trends in Ecology & Evolution
   Elsevier
   นิเวศวิทยา
   99.042
   5. Land Degradation & Development
   Wiley
   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   98.719
   6. Earth-Science Reviews
   Elsevier
   ธรณีศาสตร์ประยุกต์
   98.670
   7. Environmental Health Perspectives
   US Department of Health Education &
   Welfare Public Health Service
   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   98.284
   8. Bulletin of the American
   Meteorological Society
   American Meteorological Society
   อุตุนิยมวิทยาและบรรยากาศศาสตร์
   98.235
   9. Gondwana Research
   Elsevier
   ธรณีศาสตร์ประยุกต์
   98.138
   10. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing
   Elsevier
   ภูมิศาสตร์กายภาพ
   98.102

   *ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไทล์ JIF สามารถนำไปใช้เปรียบเทียบวารสารข้ามสาขาได้ เพราะมีการกำหนดคะแนนพื้นฐานโดยอิงจากอันดับของวารสาร

   รายงาน JCR ประจำปี 2560 ได้รวบรวมข้อมูลการอ้างอิงงานเขียนด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปี 2559 กว่า 11,459 ฉบับ ใน 236 หมวด จาก 81 ประเทศ โดยมีวารสาร 132 ฉบับที่ได้รับการประเมินค่า JIF เป็นครั้งแรกในรายงานฉบับนี้ ซึ่งผลปรากฏว่า วารสาร 66% มีค่า JIF เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายปี ขณะที่ 33% ที่มีค่า JIF ลดลง วารสารทรงอิทธิพลเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของ Web of Science ซึ่งเป็นเครื่อข่ายการอ้างอิงที่ครอบคลุมวารสารกว่า 33,000 ฉบับ

   ค่า JIF ที่ปรากฏนี้เป็นอัตราส่วนของการอ้างอิงในปีที่แล้วต่อจำนวนบทความที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารเหล่านั้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และเพื่อให้มั่นใจว่าค่า JIF มีความโปร่งใสสำหรับชุมชนนักวิจัย ภายในปีนี้ Web of Science จะให้ลิงก์ที่มาของเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวส่วน (denominator) ของ JIF นอกจากนี้ รายงาน JCR ในปีหน้าจะมีการเปิดเผยลิงก์เกี่ยวกับตัวเศษ (numerator) ของ JIF ด้วย

   Clarivate Analytics รุกลงทุนในนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เห็นได้จากการเข้าซื้อกิจการ Publons เมื่อช่วงต้นเดือน ขณะที่การเปิดเผยรายงาน JCR ครั้งนี้ก็มีการปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น ตัวกรองข้อมูลรูปแบบใหม่ และเปอร์เซ็นต์จำนวนผลงานที่นำไปใช้อ้างอิงได้ (Percent Citable Items) ซึ่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาในวารสารที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณหาค่า JIF

   สามารถอ่านรายงานฉบับนี้ได้ที่ InCites แพลตฟอร์มที่ได้รับข้อมูลจาก Web of Science และถูกนำไปใช้ในการวัดความสำคัญของงานวิจัย จับตากระแสต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบบทความ วารสาร สถาบัน และนักวิจัย

   นอกจากนี้ การวัดควอไทล์ JIF ในรายงานฉบับนี้ จะถูกเพิ่มลงใน InCites Benchmarking & Analytics ภายในสัปดาห์นี้ โดยสถาบันที่กำลังประเมินความสำคัญของงานวิจัยของตนเอง สามารถใช้ควอไทล์วารสารเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัดส่วนของผลงานของตนเองที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ และสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปได้

   เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน JCR รวมถึงขั้นตอนและเงื่อนไขการนำข้อมูลไปใช้ และวิธีการส่งวารสาร

   Clarivate Analytics

   Clarivate(TM) Analytics ช่วยเร่งกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถคิดค้น คุ้มครอง และทำการตลาดแนวคิดใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วขึ้น Clarivate Analytics ซึ่งในอดีตคือธุรกิจ Intellectual Property & Science ในเครือ Thomson Reuters เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจต่างๆในรูปแบบให้บริการแก่สมาชิก โดยมุ่งเน้นไปที่การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ การวิเคราะห์สิทธิบัตรและมาตรฐานด้านกฎเกณฑ์ การพัฒนานวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การคุ้มครองกรรมสิทธิ์ในตราสินค้า และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบัน Clarivate(TM) Analytics เป็นบริษัทที่ดำเนินงานอย่างอิสระ มีพนักงานมากกว่า 4,000 คน และมีการดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทั้งยังเป็นเจ้าของแบรนด์ดังมากมาย เช่น Web of Science(TM), Cortellis(TM), Derwent(TM), CompuMark(TM), MarkMonitor(R) และ Techstreet(TM) เป็นต้น สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarivate.com

   รูปภาพ- http://mma.prnewswire.com/media/523019/Clarivate_Analytics_JCR_Infographic.jpg
   โลโก้- http://mma.prnewswire.com/media/455613/clarivate_logo_for_press_release_Logo.jpg

กำลังดู 0 ความเห็น
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้