เรื่อง

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

/
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน1) การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน2) การตรวจสอบและรับรอง ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งนี้ผู้ตรวจสอบและรับรองสามารถใช้แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามตัวอย่างที่กำหนดไว้