เรื่อง

ระบบผลิตพลังงานเชื้อเพลิงจากแสงอาทิตย์ของคาลเท็กซ์

/
ระบบผลิตพลังงานเชื้อเพลิงจากแสงอาทิตย์ของคาลเท็กซ์   ในปัจจุบันกระแสการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก…