เรื่อง

Heat Losses in Steam Generation System

/
Steam generation system หม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลักสำคัญในระบบผลิตไอน้ำ (Steam generation system) ความร้อนส่วนใหญ่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะน้ำเป็นไอน้ำตามความดันต่าง ๆ ที่โรงงานต้องการใช้งาน อย่างไรก็ตามก็ยังมีความร้อนสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไอน้ำด้วย

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำและหม้อไอน้ำ

/
หม้อไอน้ำ การอนุรักษ์พลังงานของหม้อไอน้ำและระบบไอน้ำ หรือ Energy conservation in Steam Boiler and Steam distribution ระบบหม้อไอน้ำ system ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ การนำความร้อนทิ้งจากหม้อไอน้ำมาใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ช่วยในการเดินเครื่องหม้อไอน้ำ เช่น ปั๊ม พัดลม เป็นต้น