เรื่อง

3 นักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

/
ในยุคที่ผู้คนใช้สมาร์ทโฟนเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกาย…