เรื่อง

เด็กนักเรียน...ได้สร้างเครื่องทำอาหารพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง

/
เด็กนักเรียน...ได้สร้างเครื่องทำอาหารพลังงาน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง   การทำอาหารด้วยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในทุกมุมโลก…