เรื่อง

Drying: การอบแห้ง

/
รูปแสดงการอบแห้งอาหารด้วย…