พลังงานลม

Wind Energy


สาระน่ารู้เกี่ยวกับพลังงานลมแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันสูญสิ้นไปถูกรวบรวมไว้ที่ iEnergyGuru

เทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (WIND FUNNEL POWER GENERATION TECHNOLOGY)

/
เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมได้รับการจดทะเบียนด้านลิขสิทธิ์แล้วใน มลรัฐมินิโซตา สหรัฐอเมริกา โดย Mark Luke Wind Energy ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

ทุ่งกังหันลม (Wind Farm)

/
ทุ่งกังหันลม (wind Farm) คือกลุ่มของกังหันลมที่ติดตั้งในบริเวณเดียวกันสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า…

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

/
การที่เราจะตัดสินใจในการลงทุนหรือติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า…

ผู้ให้กำเนิดกังหันลมผลิตไฟฟ้า

/
ในโลกปัจจุบันเราได้พบเห็นกังหันลมที่ตั้งขึ้นในสถานที่ต่าง…

การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม

/
กังหันลมที่เราใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันเราสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้…

มารู้จักกังหันลมกันเถอะ! : Wind Turbine

/
กังหันลมทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานของลมมาเป็นพลังงานกลในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า…

พลังงานลม กับ อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)

/
พลังงานลม กับ อากาศพลศาสตร์…

พลังงานลม : ลักษณะเฉพาะของลม และเครื่องมือวิเคราะห์

/
ในการออกแบบและเลือกใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานลม…

พลังงานลม : มารู้จักประเภทของลม และปรากฏการณ์ต่างๆ ของลมกันเถอะ!!!

/
ลม หมายถึง อากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนใน…