เรื่อง

ญี่ปุ่นนำสนามกอล์ฟที่ถูกทิ้งร้างมาสร้างเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

/
สนามกอล์ฟแห่งแรกสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้พลังงานกว่า…