เรื่อง

เชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001”

/
บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ได้จัดงาน “สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)”

โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

/
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ISO 50001

/
โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

ISO 52000 Energy performance of buildings

/
ทั่วโลกต่างมีความพยายามอย่างมากในการคงอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น แนวทางการแก้ปัญหามุ่งเป้าไปสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะในภาคส่วนของอาคารซึ่งมีศักยภาพอย่างมากในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นทั่วโลก

การขอรับรองระบบ ISO 50001 ในภูมิภาคอาเซียน

/
การขอรับรองระบบ ISO 50001 ในภูมิภาคอาเซียน ISO…

ISO 50001 กลไกสำคัญสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

/
ISO 50001 กลไกสำคัญสู่การลดการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ในระหว่างวันที่…

โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 500001)

/
โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงาน ตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล…

การประเมินระยะเวลาในการตรวจสอบรับรองระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50003)

/
การประเมินระยะเวลาในการตรวจสอบรับรองระบบ การจัดการพลังงาน (ISO…

ISO 50006:2014 การกำหนดและบ่งชี้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicators)

/
ISO 50006:2014  การกำหนดและบ่งชี้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy…

ISO 50006:2014 แนวคิดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน

/
ISO 50006:2014 แนวคิดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน   เมื่อช่วงปลายปี…

ความเข้าใจเบื้องต้น ISO 50001

/
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ…

การขอการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 (ISO 50001 Certification)

/
การขอการรับรองมาตรฐาน…

ความต้องการของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011

/
ความต้องการของระบบการจัดการพลังงาน…

กำเนิด: ISO 50001

/
กำเนิด: ISO 50001   ในปัจจุบันทั้งผู้บริโภคและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้รับทราบและมีความเข้าใจอย่างดีต่อการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการต่าง…