ISO 52000 Energy performance of buildings

ISO 52000 มาตรฐานสากลการส่งเสริมด้านประสิทธิภาพพลังงานของอาคารผ่านแนวทางแบบองค์รวม

ISO 52000 Energy performance of buildings

ทั่วโลกต่างมีความพยายามอย่างมากในการคงอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น แนวทางการแก้ปัญหามุ่งเป้าไปสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะในภาคส่วนของอาคารซึ่งมีศักยภาพอย่างมากในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นทั่วโลก เนื่องจากภาคส่วนของอาคารมีการบริโภคพลังงานถึงร้อยละ 40 ของพลังงานทั้งหมด การออกแบบอาคารใหม่ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน โดยมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น หรือ การปรับปรุงอาคารเก่าที่ใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การแก้ปัญหาด้านสภาวะอากาศเป็นไปตามเป้าหมาย

การช่วยให้ภาคส่วนของอาคารสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นระบบเป็นแนวทางใหม่ของโลกโดยความร่วมมือของคณะทำงานขององค์กรว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO: International Organization for Standardization) สำหรับการพัฒนามาตรฐานด้านสมรรถนะพลังงานของอาคาร (EPB: The Energy Performance of Buildings) ภายใต้อนุกรมของมาตรฐาน ISO 52000 ซึ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ถูกคาดหมายในการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานด้วยเทคโนโลยี่และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถจะทำได้ ซึ่งหากการยกระดับด้านประสิทธิภาพพลังงานเกิดขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาด้านประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาด้านนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

ISO 52000 คืออะไร?

หลายคนคงคุ้นเคยกับมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 Energy Management System หรือมาตรฐานในอนุกรรมเดียวกัน เช่น ISO 50002:2014 ว่าด้วยกระบวนการทำงานในการตรวจวัดและวิเคราะห์ลพังงาน (Energy Audits) แต่สิ่งที่จะเกิดใหม่คือมาตรฐาน ISO 52000 Energy performance of buildings ซึ่งคาดว่ามาตรฐานฉบับนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคารทั่วโลก มาตรฐานนี้จะกำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะพลังงานของอาคารใหม่และอาคารที่ใช้งานอยู่ในแนวทางที่เป็นภาพรวมของอาคาร โดยการประเมินลักษณะการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคารโดยการวัดค่า หรือการคำนวณ สมรรถนะพลังงานในรูปแบบของพลังงานขั้นต้นหรือหน่วยวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีลักษณะที่มีความเฉพาะตามการใช้งานที่ต่างกันสำหรับการออกแบบอาคารใหม่ที่จะก่อสร้าง อาคารที่ใช้งานอยู่ที่จะดำเนินการปรับปรุงใหม่

มาตรฐาน ISO 52000 ได้แนะนำให้มีการใช้ในการส่งเสริมและยกระดับของมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 เนื่องจาก ISO 52000 จะใช้ในการดำเนินการประเมินสมรรถนะพลังงานของอาคารอย่างเป็นระบบ ซึ่งมาตรฐานฉบับร่างนี้จะมีการจัดทำโครงสร้างให้สามารถ Integrate สมรรถนะพลังงานของอาคารร่วมกัน มาตรฐานฉบับนี้จะกำหนดให้แสดงวิธีการคำนวณประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร วิธีการประเมินสมรรถนะของพื้นที่และการใช้งาน การกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะซึ่งแตกต่างกันสำหรับอาคารแต่ละประเภทที่มีการใช้แตกต่างกัน เช่น อาคารสำนักงาน

วัตถุประสงค์ของ ISO 52000

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับนี้มุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สำคัญในการสร้าแรงขับเคลื่อนต่อนวัตกรรมด้านพลังงานและการจัดการพลังงาน สำหรับอาคารที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ และอาคารที่กำลังใช้งานอยู่ ภายใต้โครงการปรับปรุง(renovation)

มาตรฐาน ISO 52000 จะประกาศใช้งานเมื่อไหร่?

มาตรฐานอนุกรม ISO 52000 Energy performance of buildings อยู่ระหว่างการพัฒนาภายใต้คณะทำงาน ISO/TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment โดยมีสถานภาพปัจจุบันดังนี้

  • ISO/FDIS 52000-1 Energy performance of buildings -- Overarching EPB assessment -- Part 1: General framework and procedures
  • ISO/PRF TR 52000-2 Energy performance of buildings -- Overarching EPB assessment -- Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1
  • ISO/FDIS 52003-1 Energy performance of buildings -- Indicators, requirements, ratings and certificates -- Part 1: General aspects and application to the overall energy performance
  • ISO/PRF TR 52003-2 Energy performance of buildings -- Indicators, requirements and certification -- Part 2: Explanations and justifications for ISO 52003-1

 

เรียบเรียงโดย ดร.วิชาญ นาคทอง ทีมงาน iEnergyGuru

Reference
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1990
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=53476/

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *