พลังงานความร้อน


รวบรวมสาระน่ารู้และทฤษฎีต่างๆ ที่ควรรู้ เกี่ยวกับพลังงานความร้อน เช่น กฎของเทอร์โมไดนามิกส์, ระบบหม้อไอน้ำ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เป็นต้น

การอนุรักษ์พลังงานในหม้อไอน้ำ

/
การอนุรักษ์พลังงานในหม้อไอน้ำ 1.…

Distillation: การกลั่น

/

Drying: การอบแห้ง

/