การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาต่อยอดการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่การดำเนินการในระดับสากล (ISO50001)”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO50001)" (โครงการฯ) โดยได้มีพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) และดำเนินการจัดการระบบแล้วเสร็จ จำนวน 100 แห่ง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

ทั้งนี้ นายดนัยกล่าวว่า โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO50001) จะช่วยสร้างความพร้อมให้แก่สถานประกอบการ ทั้งที่เป็นอาคาร และโรงงานควบคุม ให้สามารถดำเนินการจัดการพลังงานได้อย่างเป็นระบบ และก้าวสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากลได้อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งผลที่สถานประกอบการได้รับโดยตรงคือการลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างเป็นดี พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรอีกด้วย

ในการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว มีการเสวนาหัวข้อ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” มีตัวอย่างสถานประกอบการที่มีความสามารถในการจัดการพลังงานยอดเยี่ยม เข้าร่วมเสวนาด้วย อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลนนทเวช เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่สถานประกอบการรายอื่น ที่มุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จในการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระดับสากล

เรื่องและภาพ : iEnergyGuru

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *