“Sandia Cooler” พัดลมระบายความร้อนแบบใหม่ประสิทธิภาพสูง

ในปัจจุบันมนุษย์เราพึ่งพาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำงานในแต่ละวันง่ายขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่า เมนบอร์ด (Main board) ของคอมพิวเตอร์นั้นประกอบไผด้วยแผงวงจรต่าง ๆ ซึ่งขนาดใช้งานมันจะสร้างความร้อนขึ้นมากกว่า 150 Watts ถ้าเราไม่นำความร้อนพวกนี้ออกไปได้มันจะทำให้วงจรในคอมพิวเตอร์ของเราหลอมละลายระหว่างการใช้งานได้ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้พัดลมในการพาความร้อนดังกล่าวออกไปจากตัวเครื่อง แต่ข้อเสียของเครื่องระบายความร้อนแบบนี้คือมันมีเสียงดังตอนทำงาน ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนต่ำ และมีฝุ่นหรือละอองต่าง ๆ มาเกาะได้ง่ายซึ่งทำให้ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนไม่ดีเท่าที่ควร

ทีมนักวิจัยของ Sandia National Laboratories ได้คิดค้นและออกแบบเครื่องระบายความร้อนหรือพัดลมระบายอากาศที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวแบบใหม่ขึ้นมา โดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์การถ่ายเทความร้อนจนสร้างพัดลมระบายความร้อนแบบใหม่ขึ้นซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าพัดลมระบายความร้อนแบบเดิมถึง 30 เท่าและมีเสียเบามากเมื่อเปิดใช้งาน หลักการทำงานต่าง ๆ ของ “Sandia Cooler” สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Video ด้านล่างนี้

Source : Sandia National Labs. (Aug 31, 2015). Sandia Cooler [Video File]. Video Posted to https://www.youtube.com/watch?v=JWQZNXEKkaU

Bibliography

Tek-Think. (February 16, 2015). Hi Tec Cooler is 30-times More Efficient than Conventional Air-Cooled Heat Exchangers. Retrieved from http://tek-think.com: http://tek-think.com/2015/02/16/hi-tec-cooler-30-times-efficient-conventional-air-cooled-heat-exchangers/

ienergyguru.com

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *