เส้นทางการค้าน้ำมันโลกในปี 2014

เส้นทางการค้าน้ำมันโลก

Source: The Krasnoyarsknefteproduct oil product company in Krasnoyarsk, Siberia

 

เส้นทางการค้าหลักของน้ำมันจากทั่วโลกปี 2014


ทุกเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลกใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ในหลาย ๆ ประเทศไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำมันเพื่อใช้เอง จากสถิติของพลังงานโลก BP ได้ทำการรวบรวมแผนที่ติดตามกระแสการค้าน้ำมันทั่วโลก (เส้นทางการค้าน้ำมันโลก) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

จากสถิติการส่งออกน้ำมันดิบ (Crude oil exports) ในปี 2014 พบว่า กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (The Middle East) เป็นผู้นำการส่งออกน้ำมันดิบของโลกด้วยปริมาณส่งออกที่ 850.1 ล้านตัน ตามมาด้วยประเทศรัสเซีย 294.8 ล้านตัน กลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก 213.9 ล้านตัน และประเทศแคนาดา 148.6 ล้านตัน

อย่างไรก็ตามประเทศที่มีส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่น (Product exports) เช่น น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล เป็นต้น มากที่สุดในปี 2014 คือประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีการส่งออกประมาณ 179.9 ล้านตัน และรองลงมาคือประเทศรัสเซียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ส่วนในแง่ของการนำเข้าน้ำมันนั้น ทวีปยุโรปเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดทั้งน้ำมันดิบประมาณ 446.9 ล้านตันและนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นประมาณ 173.5 ล้านตัน รองลงมาคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย ตามลำดับ

แผนที่ด้านล่างนี้เป็นการแสดงเส้นทางเดินของน้ำมันซึ่งสามารถแสดงให้เห็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปรับราคาน้ำมันที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น

 

เส้นทางการค้าน้ำมันโลก

เส้นทางการค้าน้ำมันโลก

 

 

 


Bibliography

Elena Holodny, (n.d.), How oil flows in and out of every major region around the world. Retrieved from http://agenda.weforum.org/2015/06/how-oil-flows-in-and-out-of-every-major-region-around-theworld/?utm_content=buffer41f14&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

ienergyguru.com

เส้นทางการค้าหลักของน้ำมันจากทั่วโลกปี 2014

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *