วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


สาระน่ารู้เกี่ยวกับวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานถูกรวบรวมไว้ที่ iEnergyGuru

Heat Absorbing Glass

Heat Absorbing Glass

/
กระจกสีตัดแสง มีคุณสมบัติคล้ายกระจกเงา ทำหน้าที่สะท้อนความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ประมาณร้อยละ 60 โดยคุณสมบัติในการสะท้อนจะมีมากกว่าการดูดกลืน ซึ่งเมื่อแสงส่องมากระทบกระจกแล้ว ชั้นผิวกระจกที่เคลือบสารสะท้อนแสงไว้จะสะท้อนแสงจ้าและความร้อนออกไป

Autoclaved Aerated Concrete: คอนกรีตมวลเบา

/
คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) เป็นวัสดุก่อที่มีการนำมาใช้ และเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้มากกว่าวัสดุก่อชนิดอื่นที่มีมา โดยตัววัสดุเองมีส่วนผสมมาจาก ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว น้ำ ยิปซั่ม และผงอลูมิเนียมผสมรวมกัน แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือฟองอากาศเล็กๆ เป็นรูพรุนไม่ต่อเนื่อง

Concrete masonry unit: คอนกรีตบล็อก

/
รูปที่ 1 แสดงคอนกรีตบล็อก Source…

Brick Properties: คุณสมบัติของอิฐมอญ

/
สาเหตุของความร้อนที่เกิดขึ้นภายในอาคารมาจากภายนอกมากกว่าที่เกิดขึ้นภายในอาคาร…

Heat Transfer Through The Building Envelope: การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร

/
เมื่อกล่าวถึงเรื่องการใช้พลังงานภายในอาคาร…