พลังงานความร้อน


รวบรวมสาระน่ารู้และทฤษฎีต่างๆ ที่ควรรู้ เกี่ยวกับพลังงานความร้อน เช่น กฎของเทอร์โมไดนามิกส์, ระบบหม้อไอน้ำ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เป็นต้น

First Law of Thermodynamics (กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์)

/
นิยามของกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ (First…

คุณสมบัติที่ควรรู้สำหรับเทอร์โมไดนามิกส์ (Properties for Thermodynamics)

/
ประเภทของสมบัติในระบบ สมบัติที่ขึ้นอยู่กับมวลของระบบ…

"Boiler"...เครื่องกำเนิดไอน้ำ

/
"Boiler"...เครื่องกำเนิดไอน้ำ   เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือหม้อไอน้ำ…