การตรวจสอบรับรอง ISO 50001


รวบรวมบทความเรื่องหลักการและเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

การประเมินระยะเวลาในการตรวจสอบรับรองระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50003)

/
ISO 50001 เพื่อขอการรับรองนั้น หน่วยงานที่ให้การรับรองหรือที่เรารู้จักกันในนามของ CB (Certify Body) จะคิดราคาค่าบริการในการตรวจสอบเพื่อให้การรับรองตามจำนวนของเวลาในการตรวจสอบ (man-days) โดยแต่ละ CB อาจจะมีราคาค่าบริการต่อ man-day มากน้อยแตกต่างกันออกไปแล้วแต่องค์ประกอบอื่น ๆ

การขอการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 (ISO 50001 Certification)

/
การขอการรับรองมาตรฐาน…