• แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน การลงโฆษณาสินค้า iMarket

  Package ราคา 599 บาท/ปี (ต่อสินค้า 1 ชนิด)

  สิ่งที่จะได้รับ

  • การประชาสัมพันธ์สินค้าบน Page iMarket ของ iEnergyGuru ระยะเวลา 1 ปี
  • Banner สินค้าใน page ของบทความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของท่านจำนวน 1 บทความ ระยะเวลา 3 เดือน

  การชำระเงิน กรุณาโอนเงินมาที่

  • เลขบัญชี 091-6-10704-7 ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  • เลขบัญชี 798-321-805-2 ธนาคารยูโอบี ชื่อบัญชี บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
 • Max. file size: 1 GB.