เรื่อง

ถ้าเราจะหยุดสภาวะโลกร้อนเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า

/
สิ่งที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ให้ค่ำมั่นสัญญาตามข้อตกลงปารีสในการช่วยกันลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ "สภาวะโลกร้อน"

นอร์เวย์กับการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นในมหาสมุทร (Wave Energy Converter Network)

/
นอร์เวย์กับการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นในมหาสมุทร…