เรื่อง

ต้นปาล์มพลังงานแสงอาทิตย์ในนครดูไบ

/
ต้นปาล์มพลังงานแสงอาทิตย์ในนครดูไบ พลังงานหมุนเวียนได้เติบโตและทวีความสำคัญมากโดยเฉพาะในประเทศผู้นำของโลกที่พยามจะต่อสู้กับปริมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดของพลังงานฟอสซิล…