เรื่อง

Geothermal electricity in Thailand การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย

/
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศไทย Geothermal…

การสำรวจและการเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพ

/
การสำรวจและการเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นการสำรวจทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดินเพื่อนำพลังงานความร้อนใต้พิภพ…

HYBRID SOLAR/GEOTHERMAL HEATING AND COOLING : ได้รับรางวัลประสิทธิภาพสูงสุด ของ US Patent

/
The H L Turner Group Inc. ได้รับการรับรองสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา…

ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

/
 "ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ"   ALSTOM…