HYBRID SOLAR/GEOTHERMAL HEATING AND COOLING : ได้รับรางวัลประสิทธิภาพสูงสุด ของ US Patent

The H L Turner Group Inc. ได้รับการรับรองสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา (US Patent) ด้านผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงจาก “E-Max Hybrid™” ซึ่งเป็นระบบผลิตความร้อนและความเย็นร่วม (HYBRID SOLAR/GEOTHERMAL HEATING AND COOLING) ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งได้ออกแบบในช่วงต้นปี 2014 ระบบนี้ได้ออกแบบให้มีสมรรถนะได้สูงสุด COP = 7.5 (Coefficient-of-Performance) ในช่วงสภาพการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งมีสมรรถนะสูงเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับระบบผลิตความร้อนจากใต้พิภพแบบดั่งเดิม

ค่าเฉลี่ยสมรรถนะระยะยาวตลอดอายุการใช้งาน ยังคงมีค่า COP สูงกว่า 5.0 ระบบวงจรความร้อนจากใต้พิภพได้ออกแบบใกล้เคียงกับมาตฐานของ Bosch Thermo Technology Equipment ซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานเป็นศูนย์ในบ้านพักอาศัย (a zero-net-energy residence) ที่เรารู้จักกันดีในโครงการ "ROSE Cottage Project" ซึ่งได้รับการออกแบบโดย The H L Turner Group Inc., แสดงข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์ RCMZeroEnergy.com

รูปแสดงผลด้านสมรรถนะพลังงาน (COP) ของระบบ hybrid

Harold Turner, Jr., PE, ประธานและซีอีโอ ของ Turner Group ให้ความห็นไว้ว่า “การใช้ประโยชน์จากต้นทุนด้านพลังงานที่ต่ำ ของ hybrid solar/geothermal heating and cooling systems จะขยายตัวเข้าไปสู่ภาคธุรกิจทั้งในอาคารธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน เราได้เร่งแสวงหาแนวทางการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ ทั่วไปประเทศ เช่น Zero Net Energy (ZNE); Zero Energy Building (ZEB); and Near Zero Net Energy (NZE) projects อย่างต่อเนื่องในขณะที่ต้นทุนด้านพลังงานสูงขึ้นทำให้เราสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้”

The ROSE Cottage Project สร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2012 และได้ติดตั้งในเขตชนบทใกล้กับเมืองคอนคอร์ดของรัฐนิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะเป็นโครงการสำหรับบ้านที่ไม่ใช้พลังงาน หรือที่เรียกว่า “a Net-Zero Home” แล้ว ยังเป็นโครงการอาคารเขียว “Green Building Project” ซึ่งมีการออกแบบให้ใช้งานแบบ multi-generational use และยังอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอย่างยั่งยืน ซึ่งสนองตอบคุณค่าในการใช้ชีวิตที่ยืนยาว

The ROSE Cottage Project ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด2013 Marvin Architect’s Challenge Showdown และรางวัล 2013 Bosch Green Living Award. และปัจจุบันยังได้รับรางวัล “Cornerstone Awards” จาก Home Builders and Remodelers Association of New Hampshire (HBRANH). อีกด้วย

Source : The H L Turner Group Inc (Aug 31, 2015). ROSE Cottage Project NanaWall Customer Testimonial [Video File]. Video posted to https://www.youtube.com/watch?v=6ObOv7DzfNY

Bibliography
RELEASE, P. (OCTOBER 15, 2014). USE OF HYBRID SOLAR/GEOTHERMAL HEATING AND COOLING DESIGN EXPANDED. Retrieved from https://solarthermalmagazine.com: https://solarthermalmagazine.com/2014/10/15/use-hybrid-solargeothermal-heating-cooling-design-expanded/

ienergyguru.com

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *