เรื่อง

COP 21 summary: ความร่วมมือของทุกชาติในการควบคุมอุณหภูมิโลก

/
COP 21 summary จบลงไปแล้วกับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 (COP 21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2558 โดยมีประเทศเข้าร่วมถึง 195 ประเทศจากทั่วภูมิภาคของโลก

สถิติของพลังงานหมุนเวียน เทียบกับ พลังงานฟอสซิล

/
สถิติของพลังงานหมุนเวียน…

จุดเริ่มต้นของยุคพลังงานหมุนเวียนกับจุดสิ้นสุดของยุคพลังงานฟอสซิล

/
ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกมีการใช้พลังงานหมุนเวียน…