จุดเริ่มต้นของยุคพลังงานหมุนเวียนกับจุดสิ้นสุดของยุคพลังงานฟอสซิล

ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกมีการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) กันมากขึ้น โดยประเทศต่าง ๆ เริ่มหันมาเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขึ้นมาใหม่แทนการเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล

โดยในปี 2013 กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเพิ่ม 143 GWe ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ใกล้เคียงกับกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จากฟอสซิลที่เพิ่มขึ้น 141 GWe ในปีเดียวกัน โดยทาง the Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ได้คาดการณ์ว่าจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนี้จะเพิ่มจำนวนใหม่มากกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวนโรงไฟฟ้าฟอสซิลในปี 2030

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้การคาดการณ์ของ BNEF เป็นไปได้คือต้นทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังลดลงเรื่อย ๆ และจะมีการลดลงเรื่อย ๆ ในอนาคต จากากรรายงานของ International Energy Agency (IEA) พบว่าถึงแม้ว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Energy) ในปัจจุบันมีสัดส่วนที่ต่ำกว่า 1% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลก แต่ในอนาคตจะเป็นแหล่งพลังงานที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกภายในปี 2050

คำถามที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตคงไม่ใช่ทำถามที่ว่า "โลกจะหันมาใช้พลังงานสะอาดหรือไม่” แต่จะเป็นคำถามที่ว่า “ต้องใช้ลงทุนเป็นเวลานานเท่าไรสำหรับพลังงานสะอาด” จากการคาดการณ์ของ BNEF สรุปได้ว่า ตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกต้องลงทุนหลายพันล้านบาทในแต่ละปีเพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ร้ายแรงของปรากฏการณ์ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change)

Source: Bloomberg New Energy Finance

An earlier version of this story represented the IEA'sscenario for solar in 2050 as a forecast when it was in fact one of several possible scenarios. The IEA does not make any forecasts for specific expectations after the 5-year mark, according to spokesman Greg Frost.

จากกราฟด้านบน จะพบว่า เส้นสีฟ้าคือจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่คาดการณ์ว่าต้องจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก Climate Change ซึ่งเส้นสีแดงคือจำนวนเงินที่ลงทุนในส่วนนี้ในปัจจุบัน

การหันมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเทศในปัจจุบันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ชี้จำเพาะเจาะจงไปว่า พลังงานสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นและสามารถใช้ได้จริงเทียบเท่าพลังงานฟอสซิลแล้วในปัจจุบัน ซึ่งการใช้พลังงานหมุนเวียนจะช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจาก Climate Change แล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ให้แก่ประเทศนั้น ๆ ด้วย

Bibliography

Tom Randall. (April 15, 2015). Fossil Fuels Just Lost the Race Against Renewables. Retrieved from http://www.bloomberg.com/ : http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-14/fossil-fuels-just-lost-the-race-against-renewables

ienergyguru.com

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *