เรื่อง

20 กรกฎาคม พ.ศ.2519 ไวกิ้ง 1 ยานอวกาศลำแรกลงแตะผิวดาวอังคาร

/
20 กรกฎาคม พ.ศ.2519 ไวกิ้ง 1 ยานอวกาศลำแรกลงแตะผิวดาวอังคาร เวลาเรารับชมภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว…