เรื่อง

8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

/
“การรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพแก่ผู้คนทั้งหลาย…