เรื่อง

Autoclaved Aerated Concrete: คอนกรีตมวลเบา

/
คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) เป็นวัสดุก่อที่มีการนำมาใช้ และเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้มากกว่าวัสดุก่อชนิดอื่นที่มีมา โดยตัววัสดุเองมีส่วนผสมมาจาก ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว น้ำ ยิปซั่ม และผงอลูมิเนียมผสมรวมกัน แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือฟองอากาศเล็กๆ เป็นรูพรุนไม่ต่อเนื่อง

Concrete masonry unit: คอนกรีตบล็อก

/
รูปที่ 1 แสดงคอนกรีตบล็อก Source…

Brick Properties: คุณสมบัติของอิฐมอญ

/
สาเหตุของความร้อนที่เกิดขึ้นภายในอาคารมาจากภายนอกมากกว่าที่เกิดขึ้นภายในอาคาร…

Heat Transfer Through The Building Envelope: การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร

/
เมื่อกล่าวถึงเรื่องการใช้พลังงานภายในอาคาร…