เรื่อง

Alessandro Volta นักฟิสิกส์ผู้คิดค้นแบตเตอรี่

/
หากจะกล่าวถึง อาเลสซานโดร…