เรื่อง

Thomas Alva Edison อัจฉริยะนักประดิษฐ์

/
ถ้าให้เอ่ยชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกขึ้นมาสักหนึ่งคน…