เรื่อง

30 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2527 กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรีทะยานสู่อวกาศครั้งแรก

/
กระสวยอวกาศ (Space Shuttle) เกิดจากการริเริ่มขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา;…