เรื่อง

COP 21 summary: ความร่วมมือของทุกชาติในการควบคุมอุณหภูมิโลก

/
COP 21 summary จบลงไปแล้วกับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 (COP 21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2558 โดยมีประเทศเข้าร่วมถึง 195 ประเทศจากทั่วภูมิภาคของโลก
COP 21

COP 21: ความหวังใหม่ในการควบคุมอุณหภูมิโลก

/
COP 21 เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการประชุมผู้นำโลกกว่า 150 ประเทศเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อตกลงเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ The 2015 United Nations Climate Change Conference, COP 21 or CMP 11 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558 ณ.กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส