เรื่อง

PEM fuel cells เทคโนโลยีสะอาดสำหรับยานยนต์

/
M FUEL CELLS นี้ได้แก่ 1) ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์…