เรื่อง

บันไดเลื่อน (Escalators)

/
บันไดเลื่อน (Escalators)     หลักการทำงานของบันไดเลื่อน (ESCALATORS) บันไดเลื่อน…

มอเตอร์...ในอุตสาหกรรม

/
มอเตอร์...ในอุตสาหกรรม มอเตอร์เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่หมุนได้โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก…