เรื่อง

คอนแทคเลนส์อัฉริยะ สู่คอมพิวเตอร์ที่สุดยอดบนดวงตามนุษย์ (Could contact lenses be the ultimate computer screen?)

/
Could contact lenses be the ultimate computer screen? คือบทความที่เผยแพร่โดย…