ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 50001


รวบรวมบทความเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

ISO 50006:2014 การจัดทำข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnBs) และการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะพลังงาน

/
ข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnBs)เป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบของสมรรถนะด้านพลังงานในช่วงเวลาที่กำหนด EnB โดยเป็นค่าอ้างอิงที่เปรียบเทียบกับข้อมูลด้านพลังงานในอนาคตที่จะต้องวัดค่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสมรรถนะ

ISO 50006:2014 การกำหนดและบ่งชี้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicators)

/
ISO 50006:2014  การกำหนดและบ่งชี้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy…

ISO 50006:2014 แนวคิดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน

/
ISO 50006:2014 แนวคิดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน   เมื่อช่วงปลายปี…

ความเข้าใจเบื้องต้น ISO 50001

/
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ…

กำเนิด: ISO 50001

/
กำเนิด: ISO 50001   ในปัจจุบันทั้งผู้บริโภคและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้รับทราบและมีความเข้าใจอย่างดีต่อการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการต่าง…